16 trin til at opnå succes med content marketing

Skab mere awareness og nye audiences  

En målrettet og vedvarende content marketing indsats kan både øge kendskabet til jeres virksomhed og – ret effektivt endda – føre til nye leads. 

Midlerne til at nå målet har du lige ved hånden i form af jeres gode historier som for eksempel case stories, nyansættelser og events. 

De skal blot skrives, optages på video og serveres for jeres målgrupper, så er i klar til at høste frugterne. 

Og modsat en kampagne, der oftest kører i kort tid, er content noget, der ligger og arbejder for jer hele tiden og fører til likes, delinger, følgere og konverteringer på jeres hjemmeside. 

1 – Overvej om I skal gøre det selv – eller få hjælp

Alle har nok prøvet at have en ambition om at udsende 12 nyhedsbreve om året. Eller 2 opslag på LinkedIn om ugen. Og mindst 4 gode blog-indlæg per halvår. Måske mindre. Måske mere. Nogle lykkes med det. Andre må indse at mængden af andre opgaver, gør det svært. Også selvom det er vigtigt. Derfor er det også en vigtigt overvejelse om I selv vil udvikle og drive et stærkt b2b content flow eller eventuelt få hjælp til det, så I kan fokusere på andre ting.

2 – Skab et solidt fundament med en content marketing strategi

De, der har mest succes med content marketing, starter med at lægge en strategi. Hvad er formålet med jeres content marketing? Hvordan kan den være med til at understøtte jeres forretningsstrategi? Ønsker I generelt at opnå større opmærksomhed? Skal sælgerne have noget content at arbejde med og dele på LinkedIn? Går I efter at flest mulige konverteringer på jeres hjemmeside. Hvad er jeres indsatsmål – eksempelvis 10 blogindlæg om året? Og hvilke resultatmål går I efter – for eksempel x antal konverteringer? 

3 – Sørg for at få overblik over alle jeres målgrupper

Hvem vil I gerne eksponere jer overfor? Er det primært kundeemner – eller måske også eksisterende kunder? Og hvilke delmålgrupper? I content marketing arbejder man ofte med såkaldte personas, som er detaljerede beskrivelser af de persontyper, der er typiske for de enkelte målgrupper.

4 – Udarbejd en liste over de overordnede budskaber

Hvad er jeres Why? Hvorfor er I sat i verden? Hvad hjælper I med, og hvilken værdi skaber I? Gode spørgsmål at stille, når I skal finde frem til den røde tråd gennem jeres content. Start gerne med en brainstorm oppe i helikopteren og end med en liste over budskaber, som skal udgøre kernen i jeres content marketing. 

5 – Sæt fokus på værdi og berig jeres kunder og kundeemner

Det bedste og mest effektive content beriger modtageren. Det fortæller om et problem, som målgruppen har, og hvordan det kan løses. Jo mindre sælgende, desto bedre. Der er tilstrækkeligt “reklame” i at stå som afsender, og at content ligger på jeres hjemmeside.

6 – Strukturér jeres indsats i en content-kalender

Som afslutning på forarbejdet til jeres content marketing er det en god idé at blive helt lavpraktisk og lave en plan. Det kunne være for et halvt år ad gangen. Planen indeholder en oversigt over emner, I vil producere content om, hvem der er kilder til historierne, hvilke illustrationer eller videoer, I planlægger, og hvilke kanaler I vil distribuere igennem – og hvornår. 

Opbyg audiences: Et godt B2B Marketingflow driver stor trafik – og det opbygger retargeting audiences, du kan bruge til at på virke personer, som allerede har udvist interesse, igen og igen.

7 – Sæt alle jeres gode historier i spil 

Alt det positive, der foregår i jeres virksomhed, kan omsættes til content. Det kan være kundehistorier, events, ansættelser og analyser. I kan også arbejde med rapporter, e-bøger og white papers, der kan være med til at profilere jer som thought leader på et bestemt område eller i jeres branche. 

8 – Påvirk jeres målgrupper kontinuerligt med et content nyhedsflow

Content giver mulighed for at skabe et nyhedsflow i form af LinkedIn opslag, Facebook opslag, blogindlæg og nyhedsmails. Ved at distribuere via mange forskellige kanaler opnår I naturligvis større synlighed.  

9 – Genbrug content og få fuld udnyttelse af jeres indsats

Umiddelbart kan det lyde meget arbejdskrævende at holde gang i et helt content nyhedsflow. Men sådan behøver det ikke at være. Tværtimod. Meget content kan nemlig genbruges. Hvis I for eksempel har skrevet en rapport eller en e-bog, kan den benyttes som mastercontent, og forskellige pointer kan hver især blive til et opslag på LinkedIn eller indslag i nyhedsmail. 

10 – Lad content spille sammen og opnå større effekt

Hvis I eksempelvis udgiver en video, hvor en af jeres eksperter sætter fokus på et emne, kan den spille sammen med andre former for content. Ved at linke mellem flere stykker content, øger I eksponeringen ret kraftigt.

11 – Opnå en strøm af delinger, følgere og konverteringer

I vil opleve, at jeres content marketing indsats hurtigt begynder at kaste værdi af sig i form af flere delinger, herunder også medarbejderes delinger. Erfaringsmæssigt vil I også se antallet af følgere på SoMe stige, og flere vil udfylde formularer på jeres hjemmeside. Pop-ups kan øge antallet af konverteringer. 

12 – Få flere konverteringer gennem retargeting på nye audiences

Ved hjælp af værktøjerne i Google kan I begynde at arbejde struktureret med retargeting på de nye audiences, I har opnået via jeres content. Dermed eksponerer I jer endnu engang over for dem, der i forvejen er interesserede, og der bliver større chance for en konverteringer og leads. 

13 – Brug content til effektive nurturing-forløb

Jeres fokus på at skabe content kan øge effekten af jeres nurturing-forløb. For I vil typisk have flere stykker content, der kommer rundt om samme emne, og kan dermed skabe nogle forløb af høj indholdsmæssig kvalitet. 

14 – Optimér jeres tekster til søgemaskinerne

SEO – søgemaskineoptimering – er en vigtig disciplin, når vi taler content marketing. For det skulle jo gerne være sådan, at alt det relevante content, I producerer, bliver anerkendt af Google, så I opnår en bedre placering i søgeresultaterne. Men det kræver, at jeres tekster er søgemaskineoptimeret – altså skrevet på den måde, der giver de bedste chancer for at rykke opad i søgeresultatet.

15 – Husk at måle effekten og evaluere

Content marketing er kendt som en marketingform, der ikke skaber resultater over natten. Den er nærmere det lange – og nogle gange seje – træk. Omvendt er det naturligvis vigtigt at dokumentere en ROI, og her er vi tilbage ved strategien og målet med jeres indsats. Ønskede I eksempelvis flere besøg på jeres hjemmeside? Var højere åbnings- og klikrater på jeres nyhedsmail et mål? Ønskede I at øge kendskabsgraden? Og/eller skabe leads til jeres sælgere. Man kan opstille mange KPI’er, som kan medvirke til at retfærdiggøre jeres investering i content marketing. 

16 – Overvej igen, om I selv vil drive jeres B2B marketing flow

Vælg eventuelt en samarbejdspartner som b2b.agency, som forstå jeres marked og kan sørge for at der er et kontinuerligt flow af gode historier – lige fra nyansættelser til thought leadership blog indlæg – som jeres følgere på LinkedIn gerne vil læse. På den måde sikrer I høj synlighed og mere trafik til LinkedIn profilen og jeres website. 

 

Ring, skriv eller book møde

Vil du høre mere om B2B content flows eller hvordan I kan få succes med B2B marketing i det hele taget, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon 22492089 eller send en mail: rolf@b2b.agency