Greens – nu Bisnode – leverer kundedata og software – og er oppe imod konkurrerende produkter, som på overfladen kan virke lige så gode – og måske især et marked hvor der er en accept af dårlige data, som ses som et fact of life, hos målgruppen.

Strategi

For at kunne sælge kundedata i høj kvalitet, skal konsekvensen af dårlige data på agendaen. Strategi og formål var derfor at skabe en kampagne, som med eftertryk tydeliggjorde problemet med dårlige data – og at det har en betydning for din personlige succes.

Løsning

Mærk hvordan du selv reagerer!

Det var den kreative vinkel på kampagnen. Hvis du selv oplever at blive udsat for dårlige data og derfor får den følelse af irritation eller måske forundring som modtager, så forstår du også meget bedre behovet for gode data.

Derfor stavede vi med vilje modtagernes navne forkert. Meget forkert. Christian blev Chriizdiian. Anders Jensen blev Anderz Jenzen og Henrik Toft blev til Henriik Dofd. Og så fremdeles. I brevet fortsatte historien. Masken blev smidt: “Vi har stavet dit navn forkert – og så er der ikke langt til skraldespanden, genbrugsstationen og papirmøllen. Og for at understrege den pointe var der påhæftet et stykke genbrugstoiletpapir.

Vi huskede naturligvis at stave navnet rigtigt i selve brevet.

Et delmål på kampagnen var at identificere leads og i den proces også illustrere hvor meget data Greens egentlig har om virksomheder og deres medarbejdere.

Derfor inviterede vi modtagerne ind på en landingpage, hvor de kunne angive deres interesse (prækvalificering og identifikation af leads) og “se hvor meget vi ved om dig, din direktør og din virksomhed”. Og det er ret meget Greens (Bisnode) ved. Og det var der også mange, der gerne ville se. Der var altså mange, som havde mærket efter deres egen reaktion!

Flow

Kampagnen bestod af en enkelt direct mail – et fladt brev – som blev sendt til målgruppen. Der var ingen reminder eller Telemarketingopfølgning.

landingpage greens

Call to action var at gå ind på www.greens.dk/gode- data, bruge sit personlige password og prækvalificere sig, dvs. fortælle i hvilket omfang man overvejede at forbedre sine data, om man var interesseret i en demo-version og lignende, hvilket var med til at identificere leads.

Resultat

Responsrate: 19.1%

11,6% leads (af hele målgruppen)

Budskabsstyrke: Hele 77% havde set at deres navn var stavet forkert! 69% kunne huske at de havde modtaget mailen (nor- men på BtB er 51%)

Den samlede budskabsstyrke var 33% (norm på BtB 25%). Budskabet og pointen med kampagnen var altså med andre ord i den grad trængt igennem.