Solutors sælger mange forskellige typer AV-udstyr – deriblandt SMART Boards, hvor man bl.a har ca. 65% af markedet for folkeskoler. Ungdomsuddannelserne havde derimod ikke taget SMART Boards til sig endnu og det skulle kampagnen lave om på ved at skabe nye leads og salg.

Om SMART Boards

SMART Boards er interaktive tavler og kan bruges på samme måde, som en computerskærm og er tilsluttet internettet. I stedet for en mus, bruger lærere og elever fingrene eller en pen til at skrive, tegne og bruge programmerne. Alt på skærmen kan gemmes og videresendes, så elever og lærer kan gense det på et andet tidspunkt. Et SMART Board hænger på væggen i klasseværelset ligesom en tavle.

Løsning

Konceptet var “Hvor SMART synes dine nye elever skolen er?”

Strategi

Ungdomsuddannelserne er afhængige af taksameter tilskud – altså et tilskud pr. elev, der tilmelder sig og ikke mindst fortsætter på uddannelsen. Strategien var at bruge det faktum, at mange nye elever har haft erfaring med at bruge SMART Boards i folkeskolen – og derfor formodentligt har en forventning om noget tilsvarende, når de starter på en ungdomsuddannelse. OG at sandsynliggøre at der en sammenhæng mellem dén forventning og de spændende interaktive muligheder et SMART Board giver – og hvorvidt eleverne fortsætter på uddannelsen år 2 og 3.

Målgruppe

Rektorer og lignende på ungdomsuddannelser – som f.eks. kan være gymnasier, handelsskoler, tekniske skoler og lignende. Kreativ løsning “Se hvilke folkeskoler, der har SMART Boards indenfor en valgfri radius!” Det kreative koncept udnytter det faktum at Solutors har en meget høj markedsandel hos folkeskolerne og derfor kan fortælle hvilke folkeskoler, som i dag har SMART Boards. Rektoren bliver derfor inviteret ind på www.hvorsmart.dk og kan vælge at se hvor mange folkeskoler i oplandet bruger SMART Boards som en del af undervisningen i dag. Det svarer på kampagnens spørgsmål: Hvor mange elever kommer med en forventning om SMART Board?

På landingpagen kunne rektoren indtaste sit postnummer (eller et andet for at sammenligne med sit eget). Ved at vælge mellem en radius på 4, 10, 20 eller 30 km kan deltageren altså se hvor stor en del af eleverne, som kommer til ungdomsuddannelsen med en forventning om interaktiv undervisning.

Alle søgninger giver resultat, da præmissen for kampagnen var 100% sand. Folkeskoleelever i hele landet bruger virkelig i meget stor udstrækning SMART Boards og vil derfor naturligvis blive forundret/skuffet hvis deres nye uddannelse ikke har dem.

Nettofølelse

“Jeg kan se, at mange af mine nye elever vil synes, at min skole er håbløst umoderne, hvis jeg ikke har SMART Boards. Hvis jeg investerer, vil de til gengæld med større sandsynlighed fortsætte på uddannelsen, så vi kan få taksametertilskud – og derfor betaler mine nye SMART Boards måske sig selv.”

Resultat

Kampagnen tjente sig hjem 33 gange første gang den kørte og 29 gange anden gang.

Skabte også en pipeline svarende til en ROMI på 24.

52,4% af respondenterne viste sig at være leads.

Kampagnen vandt sølv ved det internationale DMA ECHO Awards