e-nettet leverer informationsløsninger og har blandt andet lanceret e-bolighandel.dk, som er en digital samarbejdsportal for banker, ejendomsmæglerne og advokater. Det gør det meget nemmere at udveksle og underskrive dokumenter mellem parterne, hvilket gør et boligsalg meget hurtigere og nemmere. Bankerne og ejendomsmæglerne har taget e-bolighandel til sig, men det kniber meget mere at få advokaterne til at være med. Det ændrede denne kampagne på.

Se videoen om kampagnen:

 

Resultat

Kampagnen var opsigtsvækkende. Med hjælp fra postvæsenet fik vi et helt almindeligt brev til effektivt at fortælle historien om at boligmarkedet havde skiftet adresse til e-bolighandel.dk

Det betød, at kendskabet til e-bolighandel.dk steg dramatisk og kampagnen har haft 100% awareness, da e-nettet ikke har mødt nogen endnu, der ikke kan huske den. Desuden valgte 17,6% af boligadvokaterne at signe up til e-bolighandel.dk som et direkte resultat af kampagnen. Det betød, at brugerbasen steg med  37,5%.

 

Brevet var med vilje adresseret til en fiktiv adresse og derfor satte postvæsenet en retur-til-afsender label på kuverten og sendte brevet “tilbage” til advokaten. For returadressen på bagsiden af kuverten var nemlig den rigtige adresse til advokaten. På den måde fik advokaten returpost, som var vores måde at fortælle at bolighandlen var flyttet til en ny adresse. Nemlig til: www.e-bolighandel.dk.

I brevet var der en lille bitte flyttekasse. For det er nemt at flytte til e-bolighandel.dk og du skal ikke have meget med.