Insight&Leads giver timengo 220 møder og 45 nye kunder 

timengo er markedsledende inden for Microsoft cloud-platformen og hjælper små og mellemstore virksomheder med at realisere værdien af cloud og frigøre deres digitale potentiale. timengo har mange års erfaring og en gennemprøvet model og metode for sikker og effektiv transformation til cloud. Virksomheden beskæftiger godt 50 medarbejdere i hovedsædet i Ballerup. Den har over 800 kunder med flere end 550.000 brugere.

En af de absolut stærke sider ved Insight&Leads kampagnen er, at det er potentielle kunder, som underbygger vores pointer i content. Det er ikke os, og det skaber en høj troværdighed i kommunikationen om vores services, som er meget federe end ved envejskommunikation fra virksomheden.

Gennem svarene i spørgeundersøgelsen har vi pejlet os ind på de udfordringer, de potentielle kunder har – og det er en rigtig god indfaldsvinkel, når vores sælgere tager kontakt til dem.

Det gør os jo meget mere relevante, når vi up front har kendskab til, hvad vi hjælper kunderne med. Endvidere har vi fået rigtig god udnyttelse af spørgeundersøgelsen og den efterfølgende rapport, fordi vi har kunnet bruge den ad fire omgange, hvilket har genereret mange leads.

Som en sideeffekt er rapporten en hjælp for vores cloud konsulenter. Når de holder workshops ude ved kunderne, bruger de ofte nogle af pointerne i den som udgangspunkt for at tale ind til en udfordring.

Anne Grethe Terkelsen

CMO, timengo

MÅLGRUPPE & MÅL

Målgruppen for kampagnen var – og er – IT-chefer i virksomheder med flere end 25 ansatte, som har Microsoft 365. timengo har erfaring for, at virksomhederne ikke bruger de mange funktioner og sikkerhedsfeatures i Microsoft 365, selv om de rent faktisk betaler for dem.  

timengo har udviklet services, som kan hjælpe med at få den fulde udnyttelse af den omfattende programsuite. En af dem er “Evergreen service”, som holder Microsoft 365 platformen opdateret. 

Mål for kampagnen: 

  • At engagere målgruppen og skabe opmærksomhed om timengos services 
  • At generere et stort antal marketing qualified leads  

Rapporten: 15 spørgsmål til IT-chefen om Microsoft 365 og især IT-sikkerhed

LØSNING

LinkedIn kampagne

Online survey

Konceptet 

Kampagnen bygger på konceptet Insight&Leads, der er udviklet af b2b.agency. Gennem en spørgeundersøgelse engageres repræsentanter for målgruppen fra starten. Deres svar danner basis for en rapport.  

Content 

Rapporten med svarene er bærende content i kampagnen. timengo og b2b.agency udviklede spørgerammen i fællesskab. I alt 113 IT-chefer deltog i undersøgelsen. De blev stillet 16 spørgsmål. Det overordnede tema var i hvor høj grad, de bruger funktionerne i Microsoft 365. 

Selvkvalificerende leads 

Insight&Leads kampagnens styrke er, at deltagerne i spørgeundersøgelsen i realiteten er selvkvalificerede leads. Gennem deres svar giver de et billede af udfordringer og pains, som er værdifuld indsigt for salgsafdelingen: Dialogen med kundeemnerne kan starte på et højere niveau end ved en almindelig kampagne.  

Kampagnen 

Rapporten blev markedsført bredt via timengos e-mail database, annoncering og opslag på LinkedIn samt pop-up på hjemmesiden. Ved at tilbyde download af rapporten mod selv at deltage i spørgeundersøgelsen blev der skabt yderligere 36 leads. De nye besvarelser dannede også baggrund for en opdatering af rapporten. Den udkom herefter i en version 2. 

I tredje omgang af kampagnen kunne målgruppen downloade rapporten uden at deltage i spørgeundersøgelsen, hvilket har givet yderligere 53 leads.

Nurturing-program 

Der blev opsat et nurturing-program i timengos marketing automation system Sharp Spring, og alle, der deltog i spørgeundersøgelsen og downloadede rapporten, modtog et flow af e-mails med faldende frekvens over tid. Disse e-mails indeholdt links til content om emner, der tages op i rapporten. 

Mødebooking 

For at øge effekten af kampagnen, blev der brugt telemarketing til at booke møder med de indkomne leads. Endvidere blev der ringet kold canvas til virksomheder, hvor der blev talt ind til rapporten som en del af telepitchen, og rapporten blev delt. Telemarketing gav timengos sælgere sammenlagt 220 møder med potentielle kunder. 

RESULTATER:

Kampagnen gav 76 kvalificerede leads allerede inden den gik igang – og derefter er der kommet mange flere til.

Antal møder med nye kunder: 220 

Konverteringer på kampagnerne: 189

Sales qualified leads: 50% kvalificeret til salgspotentiale – 45 salg indtil videre lukket.

Kontakt mig

Hvis du vil vide mere om timengo casen og hvordan I eventuelt kan opbygge noget lignende, så I også kan få flere varme leads og mere salg, så kontakt mig gerne for en uforpligtende sparring.

Du kan enten sende mig en e-mail på rolf@b2b.agency eller ringe på telefon 22 49 20 89.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Rolf Carlsen, CEO